وزارت راه و شهرسازی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

فعال شدن کنترل خلاف ماهیت حسابها از تاریخ 1397/10/15

به اطلاع می رساند کنترل خلاف ماهیت حسابها از تاریخ 1397/10/15 برای همه دپارتمان ها فعال می گردد.لطفا تا آن تاریخ اطلاعات مالی را به روز رسانی نمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>